Omslagsbild

Viktig informasjon

Viktig informasjon

Her finner du viktig informasjon for de som ønsker å jobbe i Norge.

Norsk autorisasjon

Søknaden om norsk autorisasjon sendes elektronisk til Altinn via Helsedirektoratet hvor du oppretter en bruker. Søknaden tar ca 6 uker. Din norske myndighet er gyldig for alltid.

Her finner du informasjon om hvordan du gjør søknaden din.

Søknad

Her finner du informasjon om hvilke dokumenter som skal legges ved. Følg instruksjonene nøye for hvordan du skanner og legger ved dokumentene.

Dokumenter

Her finner du informasjon om betaling. Gebyret er en engangs utgift på 1.665 kroner. Betalingen skjer med Mastercard eller VISA etter at søknaden din er sjekket og signert.

Betaling

Har du spørsmål om søknaden din, vennligst kontakt oss på 67 02 46 40 eller send en e-post.

For andre spørsmål om søknaden din, vennligst se helsedirektoratet.

Søknad om sosial tilhørighet

Her kan du laste ned skjema for å søke om A1, som bekrefter din sosiale tilhørighet når du skal jobbe i to eller flere land innen EU/EØS eller i Sveits. Skjemaet sendes til Försäkringskassan i Sverige.

Last ned blanketten

Søknad om skattekort

Skriv ut skattekortet og ta dette med når du skal til Norge.

Last ned skattekortet

Utenlandske arbeidstakere som er ansatt hos norsk arbeidsgiver må selv oppsøke et norsk skattekontor (likningskontor) og fremlegge gyldig pass for å motta norsk skattekort. Dette gjelder også de som fra før av har D-nummer (norsk personnummer).

For å finne ditt nærmeste skattekontor ber vi deg om å se på Skatteetaten. Skriv inn byens navn i søkefeltet.